Algemene voorwaarden

 
1. De inschrijving en het aanmeldingsformulier
De aanmelding voor een vakantie komt tot stand door het verzenden van een volledig ingevuld en (digitaal) ondertekend inschrijfformulier. Bij het maken van de vakantiekeuze is het belangrijk dat er wordt gekozen voor een vakantie die bij de mogelijkheden en wensen van de deelnemer past.
LeonReizen behoudt het recht om in overleg met de deelnemer/ouder/begeleider een andere reis aan te bieden dan de gemaakte keuze. Het aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Volledige informatie is belangrijk om tot een goede begeleiding tijdens de vakantie te komen. Bij de inschrijving ontvangen we indien nodig een profielschets van de deelnemer en een kopie van de ID-kaart of het paspoort. Belangrijke informatie aangaande bepaalde gedragingen, diëten, protocollen en verdere bijzonderheden ontvangen we bij de inschrijving als bijlage. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij veel belangstelling kan het voorkomen dat een reis is volgeboekt en dat de deelnemer een andere keuze voor een reis moet maken. Op het inschrijfformulier dient een 2e vakantiekeuze te worden opgegeven.
Bij onvoldoende aanmeldingen kan een reis worden geannuleerd. In overleg met de deelnemer proberen we een passend alternatief aan te bieden. Na de inschrijving voor een reis ontvangt de deelnemer binnen twee weken een bevestiging en een verzoek voor een aanbetaling.

2. De deelnemer

De begeleide vakanties van LeonReizen zijn geschikt voor deelnemers met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar. LeonReizen staat voor een vakantie waarbij de deelnemer zo zelfstandig mogelijk functioneert. Waar nodig zal ondersteuning en begeleiding worden geboden. De deelnemers moeten beschikken over een redelijke mate van zelfredzaamheid, zelfstandig kunnen lopen, zichzelf kunnen verzorgen en het prettig vinden om in een gezelschap te reizen. Deelnemers met een gedragsstoornis welke niet te corrigeren is kunnen niet deelnemen aan onze reizen.

3. De betaling
Binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging dient de aanbetaling te worden voldaan. De aanbetaling bij een vakantie is 15 % van de reissom. In de aanbetaling is verder terug te vinden een bedrag aan administratiekosten (€ 12,50), de bijdrage voor het GGTO-garantiefonds (€ 15,-, zie punt 5) en de eventuele annuleringsverzekering (zie punt 6). De reisverzekering is standaard inbegrepen in de reissom (zie punt 6).
Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek te worden voldaan.

4. De reisbescheiden
Uiterlijk twee weken voor vertrek van de geboekte vakantie ontvangt de deelnemer de reisbescheiden met daarin de vertrek- en terugkeertijd en locatie, een deelnemerslijst, de adresgegevens van de bestemming en verdere reisinformatie.

5. Garantieregeling
LeonReizen is aangesloten bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour Operators. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het al betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien LeonReizen in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie.
Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien LeonReizen, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door LeonReizen wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15, - euro per boeking in rekening gebracht. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.
LeonReizen is ook aangesloten bij de VVKR, een brancheorganisatie en belangenbehartiger voor reisorganisaties.
6. Verzekeringen
Een reisverzekering is standaard inbegrepen in de reissom. De voorwaarden van de reisverzekering zijn op te vragen bij LeonReizen.
Een annuleringsverzekering is af te sluiten door voor deze optie te kiezen op het aanmeldingsformulier. De kosten van deze verzekering staan bij de betreffende reis vermeld. Het annuleren van een reis kan alleen schriftelijk en zal worden behandeld volgens de ANVR-reisvoorwaarden. Na ontvangst van de annulering wordt de reis geannuleerd. De onderstaande standaard annuleringskosten worden daarbij in rekening gebracht, naast de verschuldigde reserveringskosten en de kosten voor de reeds afgesloten annuleringsverzekering.
Standaard annuleringskosten:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief)
vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief)
vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief)
vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
- bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief)
vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
- bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

7. Het PGB/Begeleidingskosten
Vanuit het Persoons Gebonden Budget is het mogelijk om een deel van de begeleidingskosten van een vakantie vergoed te krijgen. De budgetbeheerder vult en stuurt hiervoor een zorgovereenkomst in welke wij aanvullen met onze gegevens en vervolgens weer terugsturen. Op verzoek sturen we een rekening met gespecificeerde begeleidingskosten welke ook aftrekbaar zijn voor de belastingdienst.

8. Onze accommodaties

LeonReizen maakt gebruik van het reguliere vakantieaanbod. De locaties zijn niet voorzien van aanpassingen. De accommodaties beschikken over 2-persoonskamers waarbij de deelnemer met 2 personen op 1 kamer slaapt. Het kan voorkomen dat de deelnemer met drie personen een kamer deelt. Per reis zijn er een beperkt aantal 1-persoonskamers beschikbaar, deze zijn op aanvraag en hebben een meerprijs. Met uitzondering van stelletjes slapen mannen en vrouwen apart op een kamer. Wanneer de deelnemer met specifieke reisgenoot de kamer wil delen kan dit worden aangegeven op het aanmeldingsformulier.

9. Uitsluitingen

Wanneer er een gegronde reden is heeft LeonReizen het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan een vakantie of het vroegtijdig af te breken van een vakantie. De kosten van het vervoer worden verhaald op de deelnemer en de niet genoten vakantiedagen worden niet vergoed.
Dit uiteraard in goed overleg met de thuissituatie.
Redenen kunnen zijn:
- Onvolledige informatie op het inschrijfformulier
- Wanneer het profiel van de deelnemer niet past binnen onze reizen
- Onaangepast gedrag wat ten koste gaat van het vakantieplezier van de medereizigers
- Het niet hebben van de juiste reisdocumenten
- Het niet voldoen aan de betalingsverplichting van een reis
- Het in bezit hebben van drugs
- Gedrag waardoor contact met politie en justitie noodzakelijk is
10.Onze aansprakelijkheid
LeonReizen staat garant voor een juiste uitvoering van de vakanties mits er geen sprake is van overmacht. LeonReizen is niet aansprakelijk indien deelnemers aanwijzingen van de begeleiding niet opvolgen of indien er onjuiste of incomplete informatie is verstrekt op het aanmeldingsformulier. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Wanneer de deelnemer aan het begin van de reis niet op de afgesproken tijd en op de afgesproken verzamelplaats aanwezig is kan het zijn dat het recht van deelname aan een reis vervalt. Er vindt dan geen restitutie van de reissom plaats.
Zijn er klachten die tijdens de reis opgelost kunnen worden dan dienen deze te worden doorgegeven aan de begeleiders van de reis. Als er na de reis klachten zijn dan kunnen deze schriftelijk worden doorgegeven. LeonReizen zal inhoudelijk reageren op de klacht.

11. Belangrijk!
Tijdens de vakanties worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s gebruiken wij voor het vakantieverslag, onze vakantiebrochure, onze Facebookpagina en voor onze website. Op het aanmeldingsformulier kan de deelnemer aangeven of LeonReizen de foto’s met een afbeelding van de deelnemer mag gebruiken. Ondanks deze voorkeur en onze voorzichtigheid kan het voorkomen dat er een foto met een afbeelding van de deelnemer in een uiting van LeonReizen verschijnt.
Een overzicht van wat inclusief en exclusief is bij een vakantie is te vinden bij de omschrijving van de soorten vakanties op de introductiepagina van onze vakantiebrochure of de website.
Bij de vliegreizen kunnen de vertrek- en terugkeertijden vroeg of laat zijn; daarop hebben wij geen invloed. Omdat we de reizen ruim van tevoren inplannen kan het voorkomen dat de datum van vertrek afwijkt. Indien dit het geval is zullen wij de deelnemer z.s.m. op de hoogte stellen. Bij annulering van een touroperator zal LeonReizen zijn uiterste best doen om te zorgen voor een alternatieve reis. Ondanks de zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er fouten in het reisprogramma staan. Deze fouten binden LeonReizen niet.